İK Çalışanlarının Becerilerini Geliştirmek Neden Önemli?

Ekim 24, 2022

Yapılan araştırmada çoğu İK profesyonelinin yetkinliklerini yukarıda gördükleri saptandı. Bu yanlış bir algı olabilir çünkü İK’da veriye dayalı bir kültür oluşturmak için anahtar olan belirli becerilerde rahatlıkla boşluklar olduğu söylenebilir. Bu yetenek sorunu çoğu Üst Düzey İK Yöneticisi (CHRO) için bir engel olacaktır – çünkü üst yönetimin %90’ı İK stratejileri için veri ve analitiğin birinci öncelik olduğunu söylüyor.

Şirketlerin, çalışanlarını geliştirmek için beceriye dayalı bir yaklaşım uygulayarak yenilikçi, rekabetçi ve büyüme olasılığı daha yüksektir. Ancak birçok şirket, İK’da veri odaklı bir kültür oluşturmak için henüz bir beceri geliştirme stratejisi benimsemedi. İnsan Analitiği Eğilimleri raporları, Üst Düzey İK Yöneticilerinin (CHRO) %90’ının verilerin ve analitiğin stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olduğuna inanırken, İK İş Ortaklarının yalnızca %42’sinin verileri kullanırken kendinden emin olduğunu tespit etti.

Peki, bir şirket İK ekiplerinin becerilerinin artmasını desteklemek için zorunlu ihtiyacı gözden kaçırmaya devam ederse ne olur?