Yetenek Yönetimi

6 Kayıtlı
6 day

Genel Bakış

İnsan Kaynakları Yönetimi genel hatlarıyla çalışanların istihdam edilmesi, elde tutulması ve geliştirilmesi konularına odaklanmaktadır. Bu eğitim özellikle bir çalışan grubunun belirlenmesi, geliştirilmesi, elde tutulması ve kuruma katkılarının arttırılmasına yönelik Yetenek Yönetimi kavramını incelemektedir. Aynı zamanda Yetenek Yönetiminin yerli ve yabancı şirketlerde nasıl uygulandığından yola çıkarak katılımcıların kurumlarında sistem kurmalarında destek olmayı hedeflemektedir.

Kimler İçin

 

 • İnsan Kaynakları Çalışanları
 • Departman Yöneticileri
 • Üst Düzey Yöneticiler
 • Danışmanlar

Neler Öğreneceksiniz?

Program Hedefleri:

 • Yetenek yönetiminin kurum stratejilerine etkisini kavramak
 • Yetenek yönetimi ile işveren markası ve çalışan motivasyonu arasındaki ilişkiyi anlamak
 • Yetenek yönetiminin kuruma olan maddi katkılarını anlamak
 • Kurumdaki diğer fonksiyonların Yetenek Yönetimiyle olan etkileşimini anlamak
 • Katılımcılarınkurumlarının kültürlerine özgü Yetenek Yönetimi modelini geliştirnelerini sağlamak
 • Yetenek nedir? • Yetenek Yönetimi İhtiyacı • Yetenek Yönetimi Faydaları • Yetenek Yönetimi Zorlukları
 • Yetenek Yönetiminde İnsan Kaynaklarının Rolü
 • Yetenek Yönetimi Sisteminin Kapsamı
 • Yetenek Yönetimi Sisteminin İletişimi
 • Yetenek Yönetimine Geçiş • Planlama • Destek • Kilit Pozisyon
 • Yerli ve yabancı Yetenek Yönetimi Uygulamaları
 • Modelleme İçin Başarı Formulü
 • Yetenek Yönetimi İçin Olmazsa Olmazlar
 • Yeteneklerin Kazanılması

Müfredat

Müfredat Boş

Eğitmen

User Avatar

DerinAkademi

4.0
2 Reviews
89 Öğrenciler
35 Courses
Main Content