Eğitim Yönetimi

6 Kayıtlı
1 day

Genel Bakış

Amaç

Eğitime yapılan yatırım kurumlarca hala çöpe atılan bir yatırım olarak görülmektedir.
Yaptığınız yatırımın karşılığını iş sonuçlarında görmemişseniz veya çalışanların hala
istenilen davranışı sergilemediğini düşünüyorsanız bunun önemli nedenlerinden bir
tanesi de doğru eğitim ihtiyacını belirleyemediğiniz, yanlış eğitim veya bunun benzeri
nedenler olabilir. Eğitimde; istekler = ihtiyaçlar demek doğru bir yaklaşım değildir.
Bu programda çalıştığınız kurumda eğitim sistemini nasıl kurabileceğinizi gerçek
ihtiyaçları nasıl ve neye göre belirleyeceğinizi ve kalıcı öğrenmeyi nasıl
gerçekleştirebileceğinizi göreceksiniz. Ayrıca yine bu program da yaptığınız yatırımın
sonuçlarını nasıl ölçebileceğinizi de bulabileceksiniz.

İçerik

• Öğrenme, eğitim ve gelişim nedir?
• Kurumun hedefleriyle eğitim yönetiminin paralelliği
• Öğrenme ve gelişimde İK’nın rolü
• Yetişkin öğrenmesi
• Öğrenme stilleri
• Eğitim tasarlama ve geliştirme
• Öğrenme araçları
• Öğrenim Çıktıları
• Eğitim yönetimini ve kurum hedeflerine katkısını anlama,
• Eğitim yoluyla davranış değişikliği yaratabilmek,
• İsteklere göre değil gerçek ihtiyaçlara göre eğitim tasarlama,
• Gerçek eğitim ihtiyaçlarını analiz edebilmek.

Geliştirilecek Yetkinlikler

• İş zekası
• İletişim becerileri
• Eğitim yönetimi
• Bütünsel bakış açısı

Metodoloji

Eğitmen katılımcıların istenilen öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri için çeşitli eğitim
metodları kullanacaktır.
Görsellerden yararlanılarak konuların aktarılacaktır Eğitmenin vereceği vakalar
üzerinden grup çalışmaları yapılacaktır.
Ayrıca katılımcıların eğitime kendi kurumlarından getirecekleri örnekler ve tecrübeler
katılımcıların tartışmasına açılarak öğrenme tecrübelerinin artması sağlanacaktır.

Müfredat

Müfredat Boş

Eğitmen

User Avatar

DerinAkademi

4.0
2 Reviews
89 Öğrenciler
35 Courses
Main Content