Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Programı

4.0
(1)
9 Kayıtlı
8 week

Genel Bakış

Programın katılımcı profilini İK alanında kariyer hedefleyen genç profesyoneller ve üst düzey yöneticiliği hedefleyen farklı uzmanlık alanlarındaki profesyonelleri oluşturmaktadır.

Bir kurumun başarısı büyük ölçüde doğru kişileri işe almasına bağlıdır. Doğru beceri ve yetkinliğe sahip insanların işe alınarak doğru görevlerde değerlendirilmesi ve bu yolla kurumun hedeflerine ulaşmak İK yönetiminin en önemli aşamalarından biridir.

Bununla birlikte kurumun hedeflerini kendi hedefleriyle paralel hale getiren İK yönetimi bu işleyişle kuruma çok daha fazla katkı verir hale gelecektir.

Bu programda, İK yönetiminin çalışmaya bu yönleriyle nasıl etki ederek kendisine verilen fırsatları nasıl yönetebileceğini değerlendireceğiz.

Program sonucunda katılımcılar etkin insan kaynakları yönetimi politikaları, süreçleri ve uygulamaları ile bulundukları kuruma etkin şekilde katkıda bulunan çalışanlar olacaklardır.

Öğrenim Çıktıları
  • İnsan Kaynakları Yönetimini anlamak
  • İşe alımın nasıl gerçekleştiğini anlamak
  • Motivasyonun ve ödüllendirme sistemlerinin çalışanlar üzerindeki etkisini ve yönetime olan katkılarını analiz edebilmek
Geliştirilecek Yetkinlikler
  • İnsan Kaynakları Yönetimine bütünsel bakış açısı kazanmak
  • İletişim becerisinin önemini anlamak.
  • Vizyoner bakış (kurum hedefleri için)
  • Kurum hedefleriyle İK hedeflerinin paralelliğini anlamak
Metodoloji

Katılımcılardan öğrendiklerini teorik açıdan sorgulamaları ve sahip oldukları mesleki bilgi ve uygulama tecrübeleriyle öğrendiklerini karşılaştırmaları beklenmektedir.

Bazı katılımcılar için sadece teorik bir bilgi olabilecek iken bazı katılımcılar içinse de mevcut tecrübelerine katkı anlamı taşıyacaktır.

Öğrenme, sınıf temelli öğretim kullanılarak, harmanlanmış öğrenme yoluyla olacaktır. Standart eğitim malzemeleri, metinler, grup çalışmaları, alıştırmalar ve biçimlendirici değerlendirmeler kullanılacaktır. Diğer öğretim yolları da, rol uygulaması, kişisel ve mesleki uygulama paylaşımı, misafir konuşmacılar ve tartışma grupları olacaktır.

Katılımcılar, pratik çalışmalar yürütmek, kendilerinin paylaştığı gerçek vaka çalışmaları üzerinde çalışmak, sunum için raporlar hazırlamak ve insan kaynakları yönetimi ile ilgili araştırma yürütmek için teşvik edilecektir. Çalışmalarda katılımcılardan mevcut görevlerindeki tecrübelerini ve rollerini pratik İK yönetimi becerilerini geliştirmek için sınıf çalışmalarında kullanmaları beklenecektir.

Müfredat

Müfredat Boş

Eğitmen

User Avatar

DerinAkademi

4.0
2 Reviews
89 Öğrenciler
35 Courses
Main Content