Geribildirim Becerileri

6 Kayıtlı
6 day

Genel Bakış

Eğitimin Amacı

Geri bildirim, bilgiyi alan ve veren arasında gerçekleşen yapıcı bir görüşme metodudur.
Katılımcıların iş hayatlarında geri bildirim hakkında farkındalık yaratmak. Bunun yanısıra etkili ve hedefe yönelik geri bildirim vermelerini sağlayarak süreci sağlıklı ve doğru bir şekilde yönetme becerilerini geliştirmelerini katkıda bulunmaktır.

‘‘Ağızdan çıkan söz, yaydan fırlayan ok gibidir. O ok gittiği yerden geri dönmez.”
Mevlana

Araştırmalara göre, düşük performansın en büyük nedenlerinin başında %6’lık bir oranla yetersiz veya kötü geri bildirim gelmektedir.

Eğitimin İçeriği

Hangi konularda geri bildirim verilmelidir ?
Geri bildirim süreci ;
Hazırlık
Amaç
Geri bildirim
Takdir
Aksiyon
Takip
Çalışanlar İçin Geri Bildirim Süreci
Performans Değerlendirme Döneminde Geri Bildirim
Kariyer Gelişimi Planlamada Geri Bildirim
Geri bildirim veren kadar alanine rolü
Geri Bildirim Sürecinde;
Çalışanın rolü
Yöneticinin rolü
Liderin rolü
İK’nın rolü

Öğrenim Çıktıları

Geribildirimin çalışanlar, performans ve verimlilik üzerindeki etkisini anlama,
Etkili geri bildirim vererek gerek çalışanda gerekse de kurumda farkındalık yaratma,
Sağlıklı geri bildirim süreci yönetebilme,
Birlikte çalıştığı ekibe performans gelişimi ve kariyer gelişimi gibi konularda yapıcı ve etkili geri bildirim verebilme becerisi kazanma,
Liderler ve yöneticiler için etkili geri bildirim verebilme.
Etkili geri bildirim vererek çalışanın gelişimine katkıda bulunma.

Eğitim Sonunda Geliştirilecek Yetkinlikler

İletişim /Etkin dinleme
Liderlik becerileri
Duygusal zeka
Takdir

Eğitimin Metodolojisi

Eğitmen katılımcıların istenilen öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri için çeşitli eğitim metodları kullanacaktır.
Görsellerden yararlanılarak konuların aktarımı, grup tartışması, grup çalışmaları ve role play uygulamaları başlıca aktarımlardan olacaktır.
Bunların yanı sıra katılımcıların eğitime getireceği tecrübeler ve yaşanmış örnekler katılımcıların tartışmasına açılarak öğrenme tecrübelerinin artması sağlanacaktır.

Müfredat

Müfredat Boş

Eğitmen

User Avatar

DerinAkademi

4.0
2 Reviews
89 Öğrenciler
35 Courses
Main Content