Çalışan Deneyimi Oluşturmak

12 Kayıtlı
15 day

Genel Bakış

Eğitim Amacı: Bu program, kurum içinde olumlu bir çalışan deneyimi oluşturmanın önemini vurgular ve bu süreci geliştirmek için pratik yöntemleri katılımcılara sunar. Çalışanların değerlerini ve beklentilerini anlamak, kurumsal kültürle bütünleşmek ve memnuniyeti artırmak üzerine odaklanır.

Eğitim İçeriği:

 1. Çalışan Deneyimi ve Önemi
 2. Değerlerin Belirlenmesi: Memnuniyet Anketleri
 3. Çalışan-Yol Haritalaması ve İdeal Kültür
 4. Olumlu İşyeri İletişimi ve İlişki Yönetimi
 5. Liderlik ve Çalışan Motivasyonu
 6. Geri Bildirim ve İyileştirme Süreçleri

Öğrenim Çıktıları:

 • Çalışan deneyimini anlamak ve değerlendirmek
 • Memnuniyet anketleri ve çalışan-yol haritalaması kullanma becerisi
 • Kurumsal kültürle çalışanların özdeşleşmesini sağlama
 • İletişim ve ilişki yönetimi becerilerini geliştirme
 • Liderlik ve motivasyon stratejilerini uygulama

Geliştirilecek Yetkinlikler:

 • Empati ve işbirliği
 • Liderlik becerileri
 • İletişim ve ilişki yönetimi
 • Değişim yönetimi

Metodoloji: Eğitim, interaktif sunumlar, grup çalışmaları, role play uygulamaları ve geri bildirim oturumlarıyla katılımcılara pratik deneyimler sunar. Güncel vaka analizleri ve paylaşılan en iyi uygulamalar, katılımcıların öğrenimini destekler.

Eğitim Sonunda Katılımcılar:

 • Çalışan deneyimini olumlu yönde etkileme stratejilerini uygulayabilir.
 • Değerler temelli bir kültür oluşturmak için pratik araçları kullanabilir.
 • İletişim ve liderlik becerilerini güçlendirebilir.
 • Kurum içinde motivasyonu artırıcı yaklaşımları benimseyebilir.Müfredat

Müfredat Boş

Eğitmen

User Avatar

DerinAkademi

4.0
2 Reviews
89 Öğrenciler
35 Courses
Main Content