İnsan Analitiği & Ölçümleme

5 Kayıtlı
2 week

Genel Bakış

İnsan Kaynakları departmanları kurum içinde hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorsa bunun en önemli sebeplerinden biri çalışmalarını ve sonuçlarını ölçemediği için sonuçlarını da rakamsal olarak masaya getirememesinden kaynaklanmaktadır.
Bu program İK profesyonellerinin belli başlı İK fonksiyonlarının çalışmalarını, sonuçlarını ve verimliliğini nasıl ölçümleyebileceğini bulmalarına yardımcı olacaktır.
Bu sayede yönetim masasında ayağı yere basan ve rakamlarla konuşan bir İK olarak yer almanız söz konusu olacaktır.

Programın İçeriği
  • İK’da pazarlama nedir?
  • En iyi pazarlama rakamlarla yapılır.
  • Ölçmek neden önemlidir?
  • Neleri ölçmeliyiz?
  • İşe alımda ölçümleme
  • Başvuru oranı
  • Aday geri dönüş oranı
  • Eğitimde ölçümleme
  • Ortalama eğitim maliyetleri (1 günlük eğitim için)
  • Eğitim yatırımı geri dönüş oranı
  • Kişi başı alınan eğitim saati
  • Eğitim bütçesinin İK bütçesine oranı
  • E-Öğrenme kullanım oranları
  • Eğitimin operasyon verimliliğine etkisi
  • Yetenek yönetiminde ölçümleme
  • İstifa oranı
  • İşten çıkarma oranı
  • İşgücü planlamasında ölçümleme
  • Rapor alan çalışan sayısının toplam çalışma saatine oranı
  • Devamsızlık yapan çalışan sayısının toplam çalışma saatine oranı
  • Ücretlendirmede ölçümleme
  • Kişibaşı ortalama maliyetler
  • Kişibaşı ortalama gelir (kar)
  • Unvan bazında maaş ortalaması
  • Kıdem bazında maaş ortalaması
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde ölçümleme
  • Kaza oranları
  • Kazasızlık oranları
  • Yaralanmalı kaza oranı
  • Ölümlü kaza oranı
  • Ramak kala oranları
  • Zorunlu eğitime katılma oranı
  • Verilerin görselleştirilmesi
  • Görselleştirme çeşitleri ve amaçları
  • Örneklemeler
  • İK Analitiğinde Veri Görselleştirme
  • İş Zekası Nedir? İnsan Kaynaklarında İş Zekası Kullanım Alanları ve Veri Analitiği İle İlişkisi
  • Veri Modeli Nedir? Nasıl Kurulur?
  • Araştırma Stratejisi Nasıl Oluşturulur?
  • Veri Toparlama ve Temizlik
  • Temel SQL Sorgulama
  • Veri Kategorizasyon
  • Boş Verilerin Temizlenmesi
  • Temel Analiz Yöntemleri
  • Temel Görselleştirmeler (Boxplot, Dotplot)
  • Temel Analizler (Ortalama, Medyan, Standart Sapma Ve Aralarındaki İlişki)
  • Regresyon Analizi (Weka)
  • Forecast Tahminleme (Excel 2013 ve Üzeri Forecast İle)
  • Veri Görselleştirme
  • Sonuçları Aktarırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  • Aksiyon Planı Ve İletişim
  • İK Analitiği Çalışmalarını Başarıya Götüren Kritik Faktörler
  • Veri Madenciliği Nedir?
Öğrenim Çıktıları
  • İK faaliyetlerinin ölçümlenebilmesini sağlamak
  • Verimliliği ölçmenin genel iş sonuçlarına katkısını analiz etmek
  • Rakamlarla konuşabilme becerisini geliştirmek
  • Rakamlarla ikna etme becerisi kazanmak
  • Geliştirilecek Yetkinlikler
  • İş zekası
  • Analitik bakış açısı
  • Bütünsel bakış açısı
Metodoloji

Eğitmen katılımcıların istenilen öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri için çeşitli eğitim metodları kullanacaktır.
Görsellerden yararlanılarak konular aktarılacaktır. Eğitimin vereceği vakalar üzerinden grup çalışmaları yapılacaktır.

Müfredat

Müfredat Boş

Eğitmen

User Avatar

DerinAkademi

4.0
2 Reviews
89 Öğrenciler
35 Courses
Main Content