Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Programı – 5 Gün

//Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Programı – 5 Gün
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Programı – 5 Gün2023-03-28T16:16:20+03:00

Project Description

Amaç

Programın katılımcı profilini İK alanında kariyer hedefleyen genç profesyoneller ve üst düzey yöneticiliği hedefleyen farklı uzmanlık alanlarındaki profesyonelleri oluşturmaktadır.
Bir kurumun başarısı büyük ölçüde doğru kişileri işe almasına bağlıdır. Doğru beceri ve yetkinliğe sahip insanların işe alınarak doğru görevlerde değerlendirilmesi ve bu yolla kurumun hedeflerine ulaşmak İK yönetiminin en önemli aşamalarından biridir.
Bununla birlikte kurumun hedeflerini kendi hedefleriyle paralel hale getiren İK yönetimi bu işleyişle kuruma çok daha fazla katkı verir hale gelecektir.

Bu programda, İK yönetiminin çalışmaya bu yönleriyle nasıl etki ederek kendisine verilen fırsatları nasıl yönetebileceğini değerlendireceğiz.
Program sonucunda katılımcılar etkin insan kaynakları yönetimi politikaları, süreçleri ve uygulamaları ile bulundukları kuruma etkin şekilde katkıda bulunan çalışanlar
olacaklardır.

Öğrenim Çıktıları

 • İnsan Kaynakları Yönetimini anlamak 
 • İşe alımın nasıl gerçekleştiğini anlamak 
 • Motivasyonun ve ödüllendirme sistemlerinin çalışanlar üzerindeki etkisini ve yönetime olan katkılarını analiz edebilmek

Geliştirilecek Yetkinlikler

 • İnsan Kaynakları Yönetimine bütünsel bakış açısı kazanmak
 • İletişim becerisinin önemini anlamak
 • Vizyoner bakış (kurum hedefleri için) 
 • Kurum hedefleriyle İK hedeflerinin paralelliğini anlamak

Metodoloji

Katılımcılardan öğrendiklerini teorik açıdan sorgulamaları ve sahip oldukları mesleki bilgi ve uygulama tecrübeleriyle öğrendiklerini karşılaştırmaları beklenmektedir.
Bazı katılımcılar için sadece teorik bir bilgi olabilecek iken bazı katılımcılar içinse de mevcut tecrübelerine katkı anlamı taşıyacaktır.
Öğrenme, sınıf temelli öğretim kullanılarak, harmanlanmış öğrenme yoluyla olacaktır. Standart eğitim malzemeleri, metinler, grup çalışmaları, alıştırmalar ve biçimlendirici değerlendirmeler kullanılacaktır. Diğer öğretim yolları da, rol uygulaması, kişisel ve mesleki uygulama paylaşımı, misafir konuşmacılar ve tartışma grupları olacaktır.
Katılımcılar, pratik çalışmalar yürütmek, kendilerinin paylaştığı gerçek vaka çalışmaları üzerinde çalışmak, sunum için raporlar hazırlamak ve insan kaynakları yönetimi ile ilgili araştırma yürütmek için teşvik edilecektir. Çalışmalarda katılımcılardan mevcut görevlerindeki tecrübelerini ve rollerini pratik İK yönetimi becerilerini geliştirmek için sınıf çalışmalarında kullanmaları beklenecektir.

 1. Stratejik İnsan Kaynaklarının Rolünü Anlamak 
  • Stratejik İK, İK yönetimi ve personel yönetimi 
   • Personel yönetiminden İK yönetimine geçiş
   • İK yönetimi modelleri
   • Misafir konuşmacı, vaka çalışmaları
  • İK yönetimi fonksiyonları 
   • Seçme, yerleştirme
   • Çalışan motivasyonu 
   • Ödüllendirmeyönetimi
   • Eğitim ve geliştirme
   • Performans yönetimi
   • Çalışan ilişkileri
   • Değisik fonksiyonlarla çalışma

2. İşe Alımı Anlamak

3. İK Planlaması

  • Planlama
  • Kısa vadeli 
  • Orta vadeli 
  • Uzun vadeli planlama
  • İç planlama faktörleri (kurumsal ihtiyaçlar, yeni hizmet veya ürün talepleri, değişen teknoloji)

4. Çalışanları Elde Tutma, Motivasyon ve Ödüllendirme Sistemlerini Anlamak

   • Motivasyon
   • Değerlendirme
   • Geri bildirim
   • Performans göstergeleri
   • Veri analizi ve İK Analitiği
   • Hedefi başarma
   • Hedefin özellikleri (SMART)
   • Motivasyon teorisi
   • Motivasyon ile ödüllenirme arasındaki bağlantı
   • İş değerlendirme
   • Faktörleri belirleme
   • Ödüllendirme sistemi
    • Kar paylaşımı
    • Bonus

Derin Akademi Kurucusu Hakan Selahi

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Kurum Adı

  Telefon