Etkin Liderlik ve Başaran Ekip Olma

Derin Akademi
1 Kayıtlı
0 day

Genel Bakış

Yöneticilerin üstlendiği zorlu hedeflere ulaşırken, yönetiminde ustalaşılması gereken en kritik alan, “insan” olarak öne çıkmaktadır. İnsan ve işin beraber büyüdüğü ve geliştiği eko-sistemi kurmayı başaran organizasyonlar, performans artarken paralel olarak çalışanın memnuniyetinin de arttığını gözlemleme şansı bulurlar. Başarıya giden bu yolda yöneticilerin izleyecekleri yöntem, benimseyecekleri yönetim tarzı ise kritik önem taşır. Eğitim; yöneticilerin iş-insan dengesini daha etkin kurgulayarak, çalışanlarının sadece iş sonuçlarının değil, beraberinde profesyonel yetkinliklerinin gelişmesini hedefleyen bir yönetim tarzı edinmelerini, kazandıkları bu tarz sayesinde hem kendilerini hem de beraber çalıştıklarını başarıya taşımalarını hedeflemektedir.

Program sonunda katılımcılar;

Kendilerini, işi ve ekibi bir lider olarak yönetmelerini,
Takım oyunu oynama ve ekipçe başarmaya odaklanmalarını,
Çalışanları kurumun hedef ve amaçlarına ortak etmelerini,
Kişileri ve ekipleri motive edecek uygun tutumu sergilemelerini,
sağlayacaktır.

NOT: Her eğitim için kurumunuzun ihtiyaçlarına göre içerikler yeniden tasarlanacaktır.

İçerik:

Liderlik Nitelikleri

Liderin Kişisel ve İlişkisel Nitelikleri
Lider ile Yönetici Arasındaki Fark
4 Temel Yönetici Tarzı
Ekibi Yönetmek

Ekip Çalışması Egzersizi
Ekiplerde Aksayan Noktalar
Ekip Üyelerinin Haritası
Motivasyon

İnsan Ne Zaman Ne ile, Nasıl Motive Olur?
Motivasyon Hakkında Yanlış Bilinenler (Para Motive Eder mi?)
Sürdürülebilir Motivasyon Yaratmanın Sırları
Motivasyon için Liderin Üzerine Düşenler
Sürdürülebilir Liderlik

Kişisel Gelişim
Gelişim faaliyetlerinin yürütüleceği platformlar
Gelişimi destekleyen kaynaklar
3 temel konu için gelişim planı hazırlama atölye çalışması

Eğitimde Motivasyon ve Lider Tarzı anketleri kullanılacaktır. Eğitim, konunun anlaşılmasını kolaylaştıracak modellemeler, konu egzersizleri doyurucu vaka incelemeleri ve grup çalışmaları içerir.

Müfredat

Müfredat Boş

Eğitmen

User Avatar

DerinAkademi

4.0
2 Reviews
89 Öğrenciler
35 Courses
Main Content