Teoriden Pratiğe Liderlik Becerileri

0 Kayıtlı
2 day

Genel Bakış

‘‘Aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz.”

Claude Bernard

Amaç

Yönetim Kurulu Başkanı’ndan en alt kademe çalışana kadar beklentilerin doğru aktarılması, doğru anlaşılması ve doğru yöntemlerle stratejilerin uygulanması verimlilik ve mutluluk üzerinde önemli rol oynuyor. Özellikle aile şirketlerinde hissedarlar arası dengenin korunması ve sürecin yönetilmesinin zorlukları ve avantajları konusunda deneyimlerin paylaşılması ve örnek olaylarla mesajların pekiştirilmesi amaçlanmıştır.

İş hayatında yüksek potansiyele sahip bir çalışan bazen kendisinden tam olarak bekleneni iyi anlayamadığı için veya beklenti iyi anlatılamadığı için mutsuz olabilir hatta verimsiz olarak değerlendirilip işini kaybedebiliyor. Bu noktada aradığını bilen ve bulduğunu anlayan çalışanlar ve yöneticiler olması gerekiyor.

Öğrenim Çıktıları

Her seviyede iletişimin bireyler ve şirket üzerindeki etkileri,
CEO’nun bölümlerden beklentisi ve bölüm yöneticilerinin CEO’dan beklentisi,
Gerçekçi belirlenmiş ve net delege edilmiş hedeflerin önemi ve izlenme yöntemleri,
Aile şirketlerinde CEO olmanın zorlukları ile başa çıkma ve olumlu yanları,
CEO’nun çevresiyle iletişiminin gücü ve geri bildirimlerinin verimlilik üzerindeki etkileri
Geliştirilecek Yetkinlikler

İletişim ve takip,
Verimlilik,
Liderlik becerileri
Duygusal zeka,
Empati,
Takdir,
Konuk Konuşmacı

Alanında önde gelen 1-2 konuk konuşmacı programda yer alacaktır.

Metodoloji

Eğitmen katılımcıların istenilen öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri için çeşitli eğitim metodları kullanacaktır.

Görsellerden yararlanılarak konular aktarılacaktır. Ayrıca grup tartışması, grup çalışmaları ve sıkça role-play uygulamaları başlıca yöntemlerden olacaktır.

Bunların yanı sıra katılımcıların eğitime getireceği tecrübeler ve yaşanmış örnekler katılımcıların tartışmasına açılarak öğrenme tecrübelerinin artması sağlanacaktır.

NOT: Her eğitim için kurumunuzun ihtiyaçlarına göre içerikler yeniden tasarlanacaktır.

Eğitimin İçeriği

CEO Açısından;

Yönetim Kurulu ve Dış Paydaş ilişkilerinin önemi,
Satış’tan beklenti,
Operasyon’dan beklenti,
Mali İşler’den beklenti,
İK’dan beklenti,
Hedeflerle yönetim,
Aile Şirketinde CEO olmak (ilişkileri yönetmek, patron ne ister? vb…)
CEO seviyesinde iletişimin, geribildirimin önemi,

Müfredat

Müfredat Boş

Eğitmen

User Avatar

DerinAkademi

4.0
2 Reviews
89 Öğrenciler
35 Courses
Main Content