Yetenek Yönetimi Eğitimi

0 Kayıtlı
0 day

Genel Bakış

Eğitimin Amacı

İnsan Kaynakları Yönetimi genel hatlarıyla çalışanların istihdam edilmesi, elde tutulması ve geliştirilmesi konularına odaklanmaktadır. Bu eğitim özellikle bir çalışan grubunun belirlenmesi, geliştirilmesi, elde tutulması ve kuruma katkılarının arttırılmasına yönelik Yetenek Yönetimi kavramını incelemektedir. Aynı zamanda Yetenek Yönetiminin yerli ve yabancı şirketlerde nasıl uygulandığından yola çıkarak katılımcıların kurumlarında sistem kurmalarında destek olmayı hedeflemektedir.

Öğrenim Çıktıları

Yetenek yönetiminin kurum stratejilerine etkisini kavramak
Yetenek yönetimi ile işveren markası ve çalışan motivasyonu arasındaki ilişkiyi anlamak
Yetenek yönetiminin kuruma olan maddi katkılarını anlamak
Kurumdaki diğer fonksiyonların Yetenek Yönetimiyle olan etkileşimini anlamak
Katılımcıların kurumlarının kültürlerine özgü Yetenek Yönetimi modelini geliştirmelerini sağlamak
Geliştirilecek Yetkinlikler
Bütünsel bakış açısı
Yetenek bazlı kurum kültürü
Planlama
Koordinasyon (Yetenek yönetiminin diğer fonksiyonlarla)

Metodoloji

Eğitmen katılımcıların istenilen öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri için çeşitli eğitim metotları kullanacaktır.

Görsellerden yararlanılarak konular aktarılacaktır. Eğitmenin vereceği vakalar üzerinden grup tartışması, grup çalışmaları ve role play uygulamaları yapılacaktır. Ayrıca yerli ve yabancı “iyi uygulamalar” üzerinde grup tartışmaları gerçekleştirilecektir. Eğitim yabancı literatür ile desteklenecektir.

Bunların yanı sıra katılımcıların eğitime getireceği tecrübeler ve yaşanmış örnekler katılımcıların tartışmasına açılarak öğrenme tecrübelerinin artması sağlanacaktır.

NOT: Her eğitim için kurumunuzun ihtiyaçlarına göre içerikler yeniden tasarlanacaktır.

Eğitimin İçeriği

Yetenek nedir?
Yetenek Yönetimi İhtiyacı
Yetenek Yönetimi Faydaları
Yetenek Yönetimi Zorlukları
Yetenek Yönetiminde İnsan Kaynaklarının Rolü
Yetenek Yönetimi Sisteminin Kapsamı
Yetenek Yönetimi Sisteminin İletişimi
Yetenek Yönetimine Geçiş
Planlama
Destek
Kilit Pozisyon
Yerli ve yabancı Yetenek Yönetimi Uygulamaları
Değerleme (Dokuz Kutu Modeli)
Yetkinlik Değerleme
Performans Değerleme
Gelişim Planı
Eğitim & Strateji
Koçluk
Mentorluk
İzleme (360 Değerleme)
Modelleme İçin Başarı Formulü
Yetenek Yönetimi İçin Olmazsa Olmazlar
Yeteneklerin Kazanılması

Müfredat

Müfredat Boş

Eğitmen

User Avatar

DerinAkademi

4.0
2 Reviews
89 Öğrenciler
35 Courses
Main Content