Hedeflerle Yönetim

0 Kayıtlı
1 day

Genel Bakış

Amaç

Artan rekabet ve etkin çalışma zorunluluğu çalışan her bireyin kuruma ve hedeflerine katkısını sorgular hale getirdi. En rutin işten en komplike işe kadar sonuçların genel kurum hedeflerine katkısının tartışıldığı günümüzde çalışanları motive eden, aynı hedefe kilitleyen ve başarıyı ödüllendiren ve herşeyden önemlisi bunu adil bir şekilde yapan bir değerlendirme sistemi her zamankinden daha zorunlu hale geldi.

Üstelik büyük şirketlerin yanısıra kaynakların daha kısıtlı olduğu küçük organizasyonlar için daha da hayati bir rol oynamaya başladı.

Bu eğitimin amacı katılımcılara kurumlarında kendi kültürünü içine alan aynı zamanda da çalışanların performansını adil ve ölçülebilir kriterlerle değerlendiren, onları motive edecek bir sistemin nasıl kurulacağını ve yönetileceğini göstermektedir.

Öğrenim Çıktıları

Hedeflerle yönetimin kurum hedeflerine katkısını anlamak
Kurum hedefleri ve stratejisinin departman ve bireysel hedeflere indirgenmesini anlamak
Doğru inşa edilmiş PDS’nin kurumun gelişimine ve iş sonuçlarına katkısını analiz edebilmek
Geliştirilecek Yetkinlikler

Hedef belirleme
Analitik bakış
Vizyoner bakış (kurum hedefleri için)
Bütünsel bakış açısı
Metodoloji

Eğitmen katılımcıların istenilen öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri için çeşitli eğitim metodları kullanacaktır.

Görsellerden yararlanılarak konuların aktarılacaktır. Eğitmenin vereceği vakalar üzerinden grup çalışmaları yapılacaktır. Yoğun olarak uygulanan Performans Değerlendirme Sistemleri incelenecektir.

Ayrıca katılımcıların eğitime kendi kurumlarından getirecekleri örnekler ve tecrübeler katılımcıların tartışmasına açılarak öğrenme tecrübelerinin artması sağlanacaktır.

NOT: Her eğitim için kurumunuzun ihtiyaçlarına göre içerikler yeniden tasarlanacaktır.

İçerik

Performans ve performansın değerlendirilmesi
Performans değerlendirmenin amaçları
Performans değerlendirme araçları
Performans değerlendirme metodları
Kurumsal hedefler ile bireysel hedefler arasındaki ilişki
Şirket stratejisinin anlaşılması
Şirket hedeflerinin departman/bölüm hedeflerine dönüştürülmesi
Şirket hedeflerinin anlaşılması
Şirket hedeflerinin bireysel hedeflere indirgenmesi

Müfredat

Müfredat Boş

Eğitmen

User Avatar

DerinAkademi

4.0
2 Reviews
89 Öğrenciler
35 Courses
Main Content