Performans Yönetim Sistemi

0 Kayıtlı
2 day

Genel Bakış

Amaç

Artan rekabet ve etkin çalışma zorunluluğu çalışan her bireyin kuruma ve hedeflerine katkısını sorgular hale getirdi. En rutin işten en komplike işe kadar sonuçların genel kurum hedeflerine katkısının tartışıldığı günümüzde çalışanları motive eden, aynı hedefe kilitleyen ve başarıyı ödüllendiren ve herşeyden önemlisi bunu adil bir şekilde yapan bir performans değerlendirme sistemi her zamankinden daha zorunlu hale geldi.

Üstelik büyük şirketlerin yanısıra kaynakların daha kısıtlı olduğu küçük organizasyonlar için daha da hayati bir rol oynamaya başladı.

Bu eğitimin amacı katılımcılara kurumlarında kendi kültürünü içine alan aynı zamanda da çalışanların performansını adil ve ölçülebilir kriterlerle değerlendiren, onları motive edecek bir sistemin nasıl kurulacağını ve yönetileceğini göstermektedir.

Öğrenim Çıktıları

Performans yönetimini ve kurum hedeflerine katkısını anlamak

Kurum hedefleri ve stratejisinin departman ve bireysel hedeflere indirgenmesini anlamak

Doğru inşa edilmiş PDS’nin kurumun gelişimine ve iş sonuçlarına katkısını analiz edebilmek

Adil inşa edilmiş PDS’nin çalışan motivasyonuna etkisini anlamak

PDS’nin diğer İK fonksiyonlarıyla uyumlu çalışmasını gerçekleştirmek

Geliştirilecek Yetkinlikler

Hedef belirleme

Analitik bakış

Vizyoner bakış (kurum hedefleri için)

Bütünsel bakış açısı

Metodoloji

Eğitmen katılımcıların istenilen öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri için çeşitli eğitim metodları kullanacaktır.

Görsellerden yararlanılarak konuların aktarılacaktır. Eğitmenin vereceği vakalar üzerinden grup çalışmaları yapılacaktır. Yoğun olarak uygulanan Performans Değerlendirme Sistemleri incelenecektir.

Ayrıca katılımcıların eğitime kendi kurumlarından getirecekleri örnekler ve tecrübeler katılımcıların tartışmasına açılarak öğrenme tecrübelerinin artması sağlanacaktır.

NOT: Her eğitim için kurumunuzun ihtiyaçlarına göre içerikler yeniden tasarlanacaktır.

İçerik

Performans ve performansın değerlendirilmesi

Performans değerlendirmenin amaçları

Performans değerlendirme araçları

Performans değerlendirme metodları

BSC ölçüm sisteminin tanıtılması

Performans ve yeterlilik ilişkisi

Kurumsal hedefler ile bireysel hedefler arasındaki ilişki

Şirket stratejisinin anlaşılması

Şirket hedeflerinin departman/bölüm hedeflerine dönüştürülmesi

Şirket hedeflerinin anlaşılması

Şirket hedeflerinin bireysel hedeflere indirgenmesi

Ara dönem ölçümlenmesi & hedef revizyonu

Ara dönem değerlendirmeleri

Yıl sonu değerlendirmesi & geri bildirim görüşmeleri

PDS’nin iş sonuçlarına etkisi

PDS’nin kurum karlılığına etkisi

PDS’nin çıktılarının çalışan motivasyonuna ve devamlılığa etkisi

PDS çıktılarına göre eğitim programlarının dizayn edilmesi

Performans-prim sistema ilişkisi

Müfredat

Müfredat Boş

Eğitmen

User Avatar

DerinAkademi

4.0
2 Reviews
89 Öğrenciler
35 Courses
Main Content