Liderlik Gelişim Programı – 5 Faz (10 Gün)

1 Kayıtlı
10 day

Genel Bakış

LiderIer doğru işi yapan kişiIerdir; yöneticiIer işIeri doğru yapanIardır.

Bennis, W. G.

 

Amaç

Liderler, birbirleriyle ve kendi ekipleri ile uyumlu bir şekilde, olumlu yaklaşımla ve daha verimli çalıştığında kurum başarısını doğrudan artırır. Bunun için özellikle değişen kuşaklar, hatta farklı kuşakları barındıran yapılar için liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir başarı için son derece önemli bir konudur. Özetle, günümüzde yeni çağa uygun liderlik becerilerine gereksinim duyulmaktadır. Bu program ile, ekiplerine daha yakın çalışan, takdir eden, etkin geribildirim veren, karşısındakine önemsediğini hissettiren, inovatif, çevik, kurum değerlerini yaşatan liderlik becerilerinin geliştirilmesini desteklemek amaçlanmıştır.

 

Programın İçeriği

Program 5 fazdan oluşur. Toplam 10 günlük bir programdır.

Program fazları arasında 1 veya 1,5 saatlik grup koçluğu önerilir. Grup koçluğu programa dahil edilmemiştir ancak istenirse eklenecektir. Her bir fazdan 15 gün kadar sonra katılımcılarla toplanıp (online/yüzyüze) gelişim alanlarıyla ilgili değerlendirme fırsatı verdiği için verimi artırmayı sağlar.

Fazların hedef çalışma konuları temelden, tepe noktaya kadar akış bilgisi aşağıdaki gibi özetlenmiştir. İstediğinizde faz içerikleri detaylı paylaşılabilir.

 

Öğrenim Çıktıları

  • Liderlik yetkinliklerinin analizini yapmak. Gelişim alanlarını belirlemek.
  • İyi dinleme, takdir etme, etkili geri bildirim verme konularını ve bunların iletişime katkılarını anlamak. Böylece iletişim becerilerini geliştirebilmek.
  • Liderlik yaklaşımlarını, durumsal liderlik bakış açısıyla irdelemek.
  • Takım olma, takım kurma becerilerini geliştirebilmek.
  • Varsayımdan uzak, açık, net, olumlu ilişkiler kurabilmek.
  • Sürdürülebilir pozitif kültürel değişimi yaratmada bir lider olarak nasıl etkili olabileceklerini öğrenmek.
  • Koçvari liderlik becerilerini tanımlamak.

 

Metodoloji

Herkesin güçlü yönleri ve gelişim alanları farklıdır. Buradan yola çıkarak, programda her bir katılımcının kendi gelişim alanlarını belirleyip bu alanlarda adımlar atabilmesi hedeflenmiştir. Bu sebeple klasik eğitim yaklaşımından farklı olarak, koçvari moderasyon yaklaşımı benimsenmiştir.

Konu paylaşımlarının yanısıra özellikle deneyimleyerek, grup çalışmalarıyla, sunum malzemeleriyle konular desteklenmekte, koçvari sorularla gelişim alanlarının tespit edilmesine çalışılmaktadır. Bu yaklaşımla her bir faz sonunda katılımcılar kendi gelişim alanına yönelik bir aksiyon planıyla çıkarlar. Böylelikle her bireyin gelişim alanlarına yönelik, liderlik yetkinliklerinin artırılması desteklenmiş olur.

Müfredat

Müfredat Boş

Eğitmen

User Avatar

DerinAkademi

4.0
2 Reviews
89 Öğrenciler
35 Courses
Main Content