Kurum Kültürü Oluşturma (2 Gün)

0 Kayıtlı
10 week

Genel Bakış

Kurum kültürü şirketin iç ve dış zorluklarla karşı karşıya kalması ve bunlarla nasıl

başa çıkacağını öğrenmesiyle şekillenir. Başarılı bir kurum kültürü yaratmak üzerinde

çalışabileceğiniz ve ölçebileceğiniz net hedeflere sahip bir plan geliştirmeyi ve

uygulamayı gerektirir.

 

Eğitim Konuları

  1. Takdir

Tüm ekip üyelerinin katkılarını takdir etmek, kurum kültürü üzerinde geniş kapsamlı, olumlu bir etkiye sahip. Ekipteki herkes başkalarının başarılarını fark ettiğinde, çalışanlar nasıl bir bütünün parçası olduklarını görmeye başlar

  1. Geri Bildirim

Geri bildirime değer veren ve çalışanlarına söz hakkı tanıyan bir kurum kültürü oluşturmak çok önemli. Çünkü bunu yapmamak gelir kaybına ve çalışanların motivasyonunun düşmesine neden olabilir.

  1. Şirket Değerleri

Şirket değerleri kurum kültürünün temelidir. Bir misyon beyanı hazırlamak iyi bir başlangıç olsa da şirket değerlerine göre yaşamak onları işinizin her yönüne dahil etmek anlamına gelir. Bu değerlere; destek koşulları, insan kaynakları politikaları, sosyal yardım programları ve hatta gönüllülük gibi ofis dışı girişimler de dahildir. Böylece çalışanlarınız, ortaklarınız ve müşterileriniz şirket değerlerinin sürekli uygulandığını anlayacak ve takdir edecektir. (Burada özellikle ilgili kurumun değerleri üzerinden kültür oluşturma üzerinde durulacaktır.)

  1. Çalışanlar Arasında Bağlantı Kurma

Başarılı bir iş yeri kültürü oluşturmak çalışanlar arasında güçlü bağlantılar kurmayı gerektirir. Ancak günümüzde uzaktan çalışmadaki artış bu bağları oluşturmayı zorlaştırabilir. Uzaktan çalışırken bile iş birliğini teşvik etmek ve ekip oluşturma etkinliklerine dahil olmak çalışanlarınızı bir araya getirmenin ve iletişimi geliştirmenin iki etkili yoludur.

  1. Öğrenmeye ve Gelişmeye Odaklanma

Öğrenme kültürü işte önemli bir etkiye sahip. Başarılı kurum kültürleri sürekli öğrenen çalışanlar ve personel gelişimine yatırım yapan şirketler tarafından oluşturulur.

  1. Çalışan Deneyimini Kişiselleştirme

Her ekip üyesinin kendi kültürünüzle özdeşleşmesine yardımcı olacak yöntemlere odaklanmamız gerekir. Memnuniyet anketleri ve çalışan-yol haritalaması gibi araçlar, çalışanlarınızın neye değer verdiğini ve ideal kurumsal kültürlerinin neye benzediğini keşfetmenin en iyi yollarından

Müfredat

Müfredat Boş

Eğitmen

User Avatar

DerinAkademi

4.0
2 Reviews
89 Öğrenciler
35 Courses
Main Content