İnsan Kaynaklarında Ölçümleme

0 Kayıtlı
2 day

Genel Bakış

Amaç

İnsan Kaynakları departmanları kurum içinde hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorsa bunun en önemli sebeplerinden biri çalışmalarını ve sonuçlarını ölçemediği için sonuçlarını da rakamsal olarak masaya getirememesinden kaynaklanmaktadır.

Bu program İK profesyonellerinin belli başlı İK fonksiyonlarının çalışmalarını, sonuçlarını ve verimliliğini nasıl ölçümleyebileceğini bulmalarına yardımcı olacaktır.

Bu sayede yönetim masasında ayağı yere basan ve rakamlarla konuşan bir İK olarak yer almanız söz konusu olacaktır.

Öğrenim Çıktıları

İK faaliyetlerinin ölçümlenebilmesini sağlamak
Verimliliği ölçmenin genel iş sonuçlarına katkısını analiz etmek
Rakamlarla konuşabilme becerisini geliştirmek
Rakamlarla ikna etme becerisi kazanmak
Geliştirilecek Yetkinlikler

İş zekası
Analitik bakış açısı
Bütünsel bakış açısı
Metodoloji

Eğitmen katılımcıların istenilen öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri için çeşitli eğitim metodları kullanacaktır.

Görsellerden yararlanılarak konular aktarılacaktır. Eğitmenin vereceği vakalar üzerinden grup çalışmaları yapılacaktır.

NOT: Her eğitim için kurumunuzun ihtiyaçlarına göre içerikler yeniden tasarlanacaktır.

Programın İçeriği

İK’da pazarlama nedir?
En iyi pazarlama rakamlarla yapılır.
Ölçmek neden önemlidir?
Neleri ölçmeliyiz?
İşe alımda ölçümleme
Başvuru oranı
Aday geri dönüş oranı
Eğitimde ölçümleme
Ortalama eğitim maliyetleri (1 günlük eğitim için)
Eğitim yatırımı geri dönüş oranı
Kişi başı alınan eğitim saati
Eğitim bütçesinin İK bütçesine oranı
E-Öğrenme kullanım oranları
Eğitimin operasyon verimliliğine etkisi
Yetenek yönetiminde ölçümleme
İstifa oranı
İşten çıkarma oranı
İşgücü planlamasında ölçümleme
Rapor alan çalışan sayısının toplam çalışma saatine oranı
Devamsızlık yapan çalışan sayısının toplam çalışma saatine oranı
Ücretlendirmede ölçümleme
Kişi Başı ortalama maliyetler
Kişi Başı ortalama gelir (kar)
Unvan bazında maaş ortalaması
Kıdem bazında maaş ortalaması
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde ölçümleme
Kaza oranları
Kazasızlık oranları
Yaralanmalı kaza oranı
Ölümlü kaza oranı
Ramak kala oranları
Zorunlu eğitime katılma oranı
Verilerin görselleştirilmesi
Görselleştirme çeşitleri ve amaçları
Örneklemeler
İK Analitiğinde Veri Görselleştirme
İş Zekası Nedir? İnsan Kaynaklarında İş Zekası Kullanım Alanları ve Veri Analitiği İle İlişkisi
Veri Modeli Nedir? Nasıl Kurulur?
Araştırma Stratejisi Nasıl Oluşturulur?
Veri Toparlama ve Temizlik
Temel SQL Sorgulama
Veri Kategorizasyon
Boş Verilerin Temizlenmesi
Temel Analiz Yöntemleri
Temel Görselleştirmeler (Boxplot, Dotplot)
Temel Analizler (Ortalama, Medyan, Standart Sapma Ve Aralarındaki İlişki)
Regresyon Analizi (Weka)
Forecast Tahminleme (Excel 2013 ve Üzeri Forecast İle)
Veri Görselleştirme
Sonuçları Aktarırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Aksiyon Planı Ve İletişim
İK Analitiği Çalışmalarını Başarıya Götüren Kritik Faktörler
Veri Madenciliği Nedir?

Müfredat

Müfredat Boş

Eğitmen

User Avatar

DerinAkademi

4.0
2 Reviews
89 Öğrenciler
35 Courses
Main Content