İş yerinde Psikolojik Güvenlik

Ekim 24, 2022

İş arkadaşları, kişisel ve profesyonel yaşamlarımızı dengelemede, mutluluğu, katılımı ve iş memnuniyetini artırmada hayati bir rol oynar. Yakın tarihli bir McKinsey Global Anketi, pozitif bir ekip ikliminin (ekip üyelerinin birbirlerinin katkılarına değer verdiği, birbirlerinin iyiliğini önemsediği ve ekibin işini nasıl yürüttüğüne ilişkin girdileri olduğu) bir ekibin başarısını belirlemede en önemli faktör olduğunu buldu. İş yerinde psikolojik güvenlik. Ancak ankete katılanların yalnızca yüzde 43’ü ekiplerinin olumlu bir çalışma ortamına sahip olduğunu bildirdi.