Ücret Yönetimi

Artan rekabet ve etkin çalışma zorunluluğu çalışan her bireyin kuruma ve hedeflerine katkısını sorgular hale getirdi. En rutin işten en komplike işe kadar sonuçların genel kurum hedeflerine katkısının tartışıldığı günümüzde çalışanları motive eden, aynı hedefe kilitleyen ve başarıyı ödüllendiren ve her şeyden önemlisi bunu adil bir şekilde yapan bir ücret yönetimi sistemi her zamankinden daha fazla zorunlu hale geldi. Üstelik büyük şirketlerin yanısıra kaynakların daha kısıtlı olduğu küçük organizasyonlar için daha da hayati rol oynamaya başladı.

Bu programın amacı katılımcılara kurumlarında kendi kültürünü içine alan, onları motive edecek bir ücret sistemin nasıl kurulacağını ve yönetileceğini göstermektir.