Etkili Sunum Teknikleri

0 Kayıtlı
10 week

Genel Bakış

Amaç

  • Katılımcılar, görüştükleri kişi / kişiler üzerinde etki yaratabilmek için hedefe yönelik içerik oluşturma ile ilgili teknikleri öğrenecek,
  • Sunu içeriğinin mantıklı, tutarlı ve rahat takip edilebilir bir yapı ile hazırlanması için yöntemleri öğrenecek,
  • Etki yaratmak ve ikna etmek için, görüşmenin ana mesajlarını karşı tarafın değerlerine yönelik ifade edebilmenin önemini kavrayacak,
  • Sunum sırasında kullanılacak yardımcı malzemeleri doğru seçip, sunum sırasında mesajı destekler biçimde doğru kullanmanın önemini kavrayacak,
  • Dinleyici üzerinde etki yaratan sunumlar yapabilmek için beden dilinin doğru kullanmanın önemini kavrayacak,
  • Dinleyici üzerinde etki yaratan sunumlar yapabilmek için ses ve konuşmanın önemini kavrayacak,
  • Seminer sırasında yapılan birçok uygulama ile beden dilinin doğru kullanımına yönelik önerileri içselleştirebilecek ve seminer sonrasında bu alanda atması gereken adımlar konusunda bireysel bir yol haritasına sahip olacak,
  • İkna sürecinde kritik öneme sahip soru sorulmasını teşvik edebilmek için uygun yöntemler konusunda farkındalık kazanacaktır.

 

Program İçeriği 

Uygulama: Kendimizi Tanıtalım

Mevcut durum tespitine yönelik 3 dakikalık “kendimizi tanıtalım” sunuşları

Sunumun “Nasıl” Boyutu: Sunumun Gerçekleştirilmesi

Dinleyen üzerinde etki bırakan bir konuşmacı olmak ve sunum mesajının / mesajlarının ikna edici olması için;

Sunum alanının doğru kullanılması / Ayakta ve oturarak gerçekleştirilen sunumlarda özgüvenli duruş

Jestler ve mimiklerin etkili olarak kullanılması

 

Uygulama: Anlatalım Anlasınlar

Göz temasının dinleyici üzerinde bıraktığı etki ve doğru göz teması için öneriler ( Göz teması nasıl verilir? Neden Önemlidir?)

Uygulama: Destekli Göz Teması Uygulaması

Sesin doğru kullanılması

Doğru nefes alma ve nefesin doğru kullanılması

Vurgulama ve tonlama

Anlamsız ses ve anlamsız sözcüklerle konuşmanın olumsuz etkisi

Mizah becerisinin dinleyici üzerindeki olumlu etkisi, tehlikeli mizah öğeleri

Giyim, Görünüş

Sunum sırasında konuşmacının enerji ve coşku transferinin ikna sürecine etkisi

 

Uygulama: Bütün becerilerin Kullanılmasına Yönelik Sunum 1 Dakika

Sunumun “Ne” Boyutu: Sunumun Hazırlanması

Sunumun aktarılacağı hedef grup kim / kimler ( Dinleyicim kim? Kimi ikna etmek istiyorum?)

İçeriğin sunuş hedefi ve dinleyicinin değerlerine göre yapılandırılması

Ana ve alt mesajların hazırlanması

 

Uygulama: 1K + 5 N Tekniğini Uygulama

Yardımcı malzemelerin hazırlanması için dikkat edilmesi gereken unsurlar

Akılda kalıcı ve ikna edici sunuşlar için önemli ipuçları

Dinleyicinin / Dinleyicilerin Dikkatlerini Yakalama ve Canlı Tutma Teknikleri

İlk izlenim kalıcıdır

Sunuş için etkili başlangıç seçenekleri

Karşı tarafı iletişime dahil etmek ve ilgiyi yüksek tutmak için öneriler

 

Yardımcı Malzemelerin Kullanılması

Yardımcı malzemelerin (slayt, doküman, evrak, ses ve görüntülü malzeme) kullanımında temel kurallar

 

Sunum sırasında ya da sonunda dinleyiciden gelen sorulara etkili ve güvenli cevap verebilmek

Zor Sorular Karşısında Yapılması Önerilenler

Zor Sorular Karşısında Yapılması Önerilmeyenler

Uygulama: Zor durumda bırakan soruları cevaplama, zor anları yönetme

 

Sunum İçin İdeal Kapanış Önerileri

Son Etkiden Faydalanmak

Müfredat

Müfredat Boş

Eğitmen

User Avatar

DerinAkademi

4.0
2 Reviews
89 Öğrenciler
35 Courses
Main Content