Değişim Yönetimi Eğitim Tanıtımı (1 Gün)

0 Kayıtlı
1 minute

Genel Bakış

Değişim yönetimi, işletmelerin eskiden beri yaptıkları herhangi bir süreç ya da işin yeni metotlarla yapılmasına değişim yönetimi denilmektedir. Değişim yönetimi, bir şirketin hem iç hem de dış süreçlerinde değişimi tanımladığı ve uyguladığı yöntemler ve tarzlar olarak tanımlanmaktadır.

 

İçerik:

Değişim Sürecinin Aşamaları

Niçin Değişim?

Değişimin Kaçınılmazlığı

Paradigma Boyutunda Değişim

Değişim İhtiyacının Saptanması

Değişimin Planlanması ve Yönetilmesi

Kişisel Farklılıklar Ortak doğrular

Kültürel Prensipler ve Değişim

Değişimde Referanslar;  Kurumsal Değerler , Vizyon

Davranışsal Değişimde Duyguların Yönetimi

Değişim Sürecinde Yöneticilerin Rol Model Olma Sorumluluğu

Önce Kim Değişecek?

Değişim Süreçlerinde Dirençlerin , Zorlukların Yönetilmesi

Sürekli Değişecek ve Asla Değişmeyeceklerin Netleştirilmesi

Güven ve İşbirliğinin Kurumsal Değişim Yönetiminde Önemi

Öğrenim Çıktıları

Değişim Yönetimi Eğitimi, değişimi yönetme sorumluluğu olan lider yöneticilere, kurum kültürünün farkında olarak, değişim sürecini etkin şekilde yönetebilmeleri için gereken bilgi ve becerilerin aktarılmasını hedeflemektedir. Eğitimde, bilgi ve becerilerin bireysel değişimden başlayarak uygulama motivasyonunu artırmak amaçlanmaktadır.

 

Geliştirilecek Yetkinlikler

Değişim

Etkin iletişim

Belirsizlikle başa çıkabilme

Metodoloji

 

Eğitmen katılımcıların istenilen öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri için çeşitli eğitim metodları kullanacaktır.

 

Görsellerden ve gerçek vakalardan yararlanılarak konular aktarılacaktır.

 

Ayrıca katılımcıların eğitime kendi kurumlarından getirecekleri örnekler ve tecrübeleri katılımcıların tartışmasına açılarak öğrenme tecrübelerinin artması sağlanacaktır.

Müfredat

Müfredat Boş

Eğitmen

User Avatar

DerinAkademi

4.0
2 Reviews
89 Öğrenciler
35 Courses
Main Content