Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

//Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Nedir?
Stratejik insan kaynakları yönetimi (stratejik İKY), insan yönetimi ve geliştirme uygulamalarını uzun vadeli iş hedefleri ve sonuçlarına bağlayan bir çerçeve sağlar. Bir kuruluşun hedefleri ve işin gelişen doğası bağlamında uzun vadeli kaynak bulma konularına odaklanır. Ayrıca, genel iş stratejisine nasıl entegre edileceğini belirleyerek ödül veya performans gibi diğer İK stratejilerini de bilgilendirir.

Stratejik İKY veya ‘insan stratejisi’, çalışanların bir organizasyonun uzun vadeli hedeflerini destekleyecek şekilde işe alınması, yönetilmesi ve geliştirilmesi için tutarlı bir planlı çerçeve oluşturmakla ilgilidir. Değer yaratmak ve performans hedeflerine ulaşmak için gereken davranış ve iklimi yönlendirmek için insan yönetiminin çeşitli yönlerinin birlikte çalışmasını sağlamaya yardımcı olur. Daha uzun vadeli insan sorunlarına, kaynakları gelecekteki ihtiyaçlarla eşleştirmeye ve yapı, kalite, kültür, değerler ve bağlılıkla ilgili büyük ölçekli endişelere odaklanır.

Bu tanıma göre siz ne durumdasınız?

2022-08-26T19:35:06+03:00