Stratejik İK Yönetimi

/Stratejik İK Yönetimi
Stratejik İK Yönetimi2017-02-05T00:16:47+03:00

Stratejik İK Yönetimi

Programın katılımcı profilini İK alanında kariyer hedefleyen genç profesyoneller ve üst düzey yöneticiliği hedefleyen farklı uzmanlık alanlarındaki profesyonelleri oluşturmaktadır.

Bir kurumun başarısı büyük ölçüde doğru kişileri işe almasına bağlıdır. Doğru beceri ve yetkinliğe sahip insanların işe alınarak doğru görevlerde değerlendirilmesi ve bu yolla kurumun hedeflerine ulaşmak İK yönetiminin en önemli aşamalarından biridir.

Bununla birlikte kurumun hedeflerini kendi hedefleriyle paralel hale getiren İK yönetimi bu işleyişle kuruma çok daha fazla katkı verir hale gelecektir.

Bu programda, İK yönetiminin çalışmaya bu yönleriyle nasıl etki ederek kendisine verilen fırsatları nasıl yönetebileceğini değerlendireceğiz.

Program sonucunda katılımcılar etkin insan kaynakları yönetimi politikaları, süreçleri ve uygulamaları ile bulundukları kuruma etkin şekilde katkıda bulunan çalışanlar olacaklardır.