Performans Değerlendirme

/Performans Değerlendirme
Performans Değerlendirme2018-10-24T19:23:23+03:00

İnsan Kaynakları PazarlamasıArtan rekabet ve etkin çalışma zorunluluğu çalışan her bireyin kuruma ve hedeflerine katkısını sorgular hale getirdi. En rutin işten en komplike işe kadar sonuçların genel kurum hedeflerine katkısının tartışıldığı günümüzde çalışanları motive eden, aynı hedefe kilitleyen ve başarıyı ödüllendiren ve her şeyden önemlisi bunu adil bir şekilde yapan bir performans değerlendirme sistemi (PDS) her zamankinden daha fazla zorunlu hale geldi. Üstelik büyük şirketlerin yanısıra kaynakların daha kısıtlı olduğu küçük organizasyonlar için daha da  hayati bir rol oynamaya başladı.

Bu programın amacı katılımcılara kurumlarında kendi kültürünü içine alan aynı zamanda da çalışanların performansını adil ve ölçülebilir kriterlerle değerlendiren onları motive edecek bir sistemin nasıl kurulacağını ve yönetileceğini göstermektir.