Neden İK Analitiği, Neden Önemli?

Ağustos 26, 2022

Neden İK Analitiği, Neden Önemli?

İK metrikleri veya İnsan Kaynakları metrikleri, insan ile ilgili Temel Performans Göstergeleridir (KPI’lar). Şirketler performans, katılım ve üretkenliği ölçmek ve iyileştirmek için bunları takip eder.
Küçük işletme İK ekipleri, tüm işgücü süreçleri için ölçümleri izleyebilir. Buna işe alma, ödeme, zaman ve işçilik, eğitim, katılım ve elde tutma dahildir.

Ortak İK metrikleri ve İK metrik formülleri şunları içerir:
• İşe alma süresi : bir pozisyonu doldurmak için geçen ortalama gün sayısı,
• İşe alma başına maliyet: yeni bir çalışanı işe almanın ortalama maliyeti,
• Üretkenliğe kadar geçen süre: işe alımdan tam üretkenliğe kadar geçen süre
• Çalışan devir hızı: yıl başına işten ayrılma sayısının personel sayısına bölümü,
• Devamsızlık veya devamsızlık oranı: belirli bir dönemde çalışan devamsızlıklarının çalışan sayısına bölümü,
• Fazla mesai : Belirli bir süre için fazla mesainin toplam çalışılan saate oranı
• Çalışan başına gelir: net gelirin çalışan sayısına bölümü,
• Çeşitlilik ve kapsayıcılık : belirli bir süre içindeki toplam işe alım sayısı, belirtilen demografiye bölünür.

İK metrik analizinin önemi nedir?
İK metrikleri , İK liderlerinin daha iyi kararlar alabilmeleri ve İnsan Kaynakları yönetimini iyileştirebilmeleri için iç görü sağlar. İK uygulamalarını iyileştirmek için gereklidirler.
“Büyük veri olmadan, kör ve sağırsınız ve bir otoyolun ortasındasınız.” – Geoffrey Moore

Analitiği kullanmak zor değil ama biraz zaman ve bağlılık gerektiriyor. Bu temel işlemdir:
• İş gücünüz hakkında veri toplayın
• Verileri genel iş stratejisi bağlamında analiz edin
• Operasyonları iyileştirmek için değişiklikler yapın
• Değişikliklerin işe yarayıp yaramadığını değerlendirin
• Gerektiği gibi ayarlayın

Önemli olan, “ neyi” aşmak ve “neden”i tam olarak anlamaktır. Metrikleri kullanmanın yararı, kararların daha iyi bilgilendirilmesi ve önsezilerden ziyade gerçeklerle desteklenmesi ve böylece kilit insan kararlarının çok daha fazla alınmasıdır.