İLETİŞİM USTALIĞI

/İLETİŞİM USTALIĞI
İLETİŞİM USTALIĞI2018-11-28T18:19:05+03:00

“İletişim marifeti arttıkça insanın hayattaki hâkimiyeti artar. İletişimde ustalaşmak aslında yaşamda ustalaşmak demektir.”

Bu programda katılımcıların gerek iş hayatlarında gerekse de özel hayatlarında doğru olmayan iletişim nedeniyle yaşadıkları problemlere doğru çözümleri bulmaları amaçlanmaktadır. Diğer taraftan da katılımcıların gerek kendilerini gerekse de karşındakini tanıyabilerek iletişimlerini yönlendirebilme becerisi edinmelerini hedeflemektedir.

Metodolojimiz