Hangi Performans Sistemi?

Ağustos 26, 2022

Hangi Performans Sistemi?

Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR’ler) ve dengeli puan kartları (BSC), hedeflerin tanımlanması ve izlenmesi için performans yönetimi çerçeveleridir.
Hem OKR’ler hem de BSC, değişimi teşvik eden sistemlerdir. Her ikisi de bir ekibin veya organizasyonun neyi başarmaya çalıştığını şeffaf bir şekilde iletmeye, bu departman çalışmasını stratejiyle uyumlu hale getirmeye ve önceden belirlenmiş, istenen sonuçlara yönelik tüm stratejik ilerlemeyi ölçmeye çalışır. Bunu yapmak için her ikisi de organizasyonun başarılı olması için bir araç olarak motivasyona güvenir.
Ancak OKR’ler ve BSC arasında niyet açısından pek çok benzerlik olsa da, stratejiye yaklaşımlarında ve hedefe ulaşmadaki genel tekniklerinde büyük farklılıklar vardır.
OKR’ler ve BSC arasındaki ilk temel fark, BSC’nin “oluşturma parametreleri” olan bütünsel bir strateji haritasına dayanmasıdır, yani hedeflerin performansın dört ayrı ancak birbiriyle ilişkili yönüne göre nasıl oluşturulacağına dair bir dizi yapı vardır: Finansal, Müşteri , İç Süreçler ve Öğrenme ve Büyüme.

BSC için finansal yön en önemli olanıdır ve ClearPoint Stratejisi tarafından sağlanan bu soruları yanıtlamak için ölçüm parametreleri oluşturmak için kullanılır.
OKR’ler ise sadece kademeli değil, aynı zamanda “merdiven”dir. Bu nedenle girdilere odaklanır.
Hem BSC hem de OKR’ler, sonuç olarak neyin başarılacağı olan Hedefler için aynı tanıma sahiptir. Ancak Balanced Scorecard ile OKR sisteminin ideal olarak izin verdiğinden çok daha fazla hedef olabilir.
Peki siz hangi sistemi kullanıyorsunuz ve memnun musunuz?