Ücret Yönetimi Eğitimi Tanıtımı

//Ücret Yönetimi Eğitimi Tanıtımı
Ücret Yönetimi Eğitimi Tanıtımı2021-12-07T09:52:14+03:00

Project Description

ÜCRET YÖNETİMİ – 1 Gün

Amaç

Artan rekabet ve etkin çalışma zorunluluğu çalışan her bireyin kuruma ve hedeflerine katkısını sorgular hale getirdi. En rutin işten en komplike işe kadar sonuçların genel kurum hedeflerine katkısının tartışıldığı günümüzde çalışanları motive eden, aynı hedefe kilitleyen ve başarıyı ödüllendiren ve her şeyden önemlisi bunu adil bir şekilde yapan bir performans değerlendirme sistemi her zamankinden daha fazla zorunlu hale geldi. Üstelik büyük şirketlerin yanısıra kaynakların daha kısıtlı olduğu küçük organizasyonlar için daha da hayati rol oynamaya başladı.

Bu eğitimin amacı katılımcılara kurumlarında kendi kültürünü içine alan, aynı zamanda da çalışanların performansını adil ve ölçülebilir kriterlerle değerlendiren, onları motive edecek bir sistemin nasıl kurulacağını ve yönetileceğini göstermektir.

Öğrenim Çıktıları

 

 • Kurumun ücret sistemi ve kurum stratejileri arasındaki bağı anlamak
 • İş barışını sağlamada ücret yönetiminin rolünü analiz etmek
 • Yetenekleri kuruma kazandırmak ve yetenekleri elde tutmada ücret yönetiminin etkisini analiz etmek

Geliştirilecek Yetkinlikler

 

 • Ücret yapısını analiz edebilmek
 • Kurumun ücret sisteminin kurum stratejileriyle olan bağı anlamak
 • Ücret yapısı kurabilmek

Metodoloji

 

Eğitmen katılımcıların istenilen öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri için çeşitli eğitim metodları kullanacaktır.

Görsellerden yararlanılarak konular aktarılacaktır. Eğitmenin vereceği vakalar üzerinden grup çalışmaları yapılacaktır.

Ayrıca katılımcıların eğitime kendi kurumlarından getirecekleri örnekler ve tecrübeleri katılımcıların tartışmasına açılarak öğrenme tecrübelerinin artması sağlanacaktır.

NOT: Her eğitim için kurumunuzun ihtiyaçlarına göre içerikler yeniden tasarlanacaktır.

İçerik

 • Ücret yapısının bileşenleri: maaşın toplam nakit ve yan haklar içindeki yeri, geniş bant ve iş aileleri yaklaşımlarını da içine alan kademelendirme seçenekleri
 • Ücret bantları içinde ve arasında ilerleme
 • Ücret verilerini anlama ve kullanma
 • Politika kurma ve maliyetlendirme
 • Baz ücret yönetimi
 • Mevcut ücret yönetiminin gözden geçirilmesi ve performansla ilişkilendirilmesi

 

Derin Akademi Direktörü Hakan Selahi

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Kurum Adı

  Telefon