Strateji ve Hedeflerle Yönetime Geçiş

//Strateji ve Hedeflerle Yönetime Geçiş
Strateji ve Hedeflerle Yönetime Geçiş2020-07-17T10:46:10+03:00

Project Description

Strateji ve Hedeflerle Yönetime Geçiş

Çalışanlarınızın verimliliğinden memnun değil misiniz?
Objektif bir performans değerlendirmesine mi ihtiyacınız var?
Doğru adayı işe almakta zorlanıyor musunuz?
Yetenekli çalışanları sizin için elinizde tutmak önemli mi?
Adil bir ücret sistemine ihtiyacınız var mı?
Motivasyon ve Ödüllendirme araçlarını ne kadar etkin kullanıyorsunuz?

Kendinize bu soruları sorduğunuzda cevabınız sizi tatmin etmiyorsa bizimle iletişime geçin.

1

Strateji ve Hedeflerle Profesyonel Yönetime Geçiş

Ali Tolga Zaim & Hakan Selahi

2

Kâr = Ciro – Maliyet

3

Strateji ve Stratejik Yönetim
Strateji kurumun hangi işi / işleri yaptığını veya yapmak istediğini, ne tür bir kurum olduğunu veya olmak istediğini ve ulaşmak istediği amaçları (ülküyü) tanımlayan beyandır.
Bu amaçlara ulaşmanın yolu; kurumun elindeki kaynakları en etkin şekilde kullanabilmek için hedef ve iş planlarının oluşturulması , uygulanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ise stratejik yönetimdir.

4

Stratejik yaklaşım

Şirket Stratejisi
Rekabet Stratejisi
Şirket Hedefleri ve İş Planı

5

Şirket Stratejisi

İşimiz nereye götürmek istiyoruz ? (vizyon)

Neden bu işi yapıyoruz ? (misyon)

Nasıl Bir kurum olmak istiyoruz ? (değerlerimiz)

Amaçlarımız (ülkümüz)

Rekabet Stratejisi

 • SWOT
 • Anahtar kaldıraçlarımız neler?
 • İş uygulamaları
 • Sürdürülebilir rekabet avantajı

Şirket Hedefleri

 • Şirket stratejisine ulaşmak için şirket hedeflerimiz neler ? Yol haritası

İş Planı

 • Şirket hedeflerimize nasıl ulaşacağız ? Taktikler

6

Şirket Stratejisi nasıl oluşturulur ?

 • Vizyon
 • Misyon
 • Değerler
 • Amaçlar

7

Vizyon ulaşmak istediğimiz hayal (bir gün / belki)

Orta ya da uzun vadede bir organizasyonun başarmak veya gerçekleştirmek istediği hayalin ,cüretkar ve arzulu bir ifadesidir.

‘Her şey yolunda giderse dünyayı nasıl değiştirebiliriz ? ’sorusunun cevabıdır. Vizyon insanlara umut vermeli, hayal kurmalarını ve heyecanlanmalarını sağlamalıdır .

Vizyon  paydaşların, özellikle çalışanların, işinizin anlamını ve amacını anlamaları için somut bir yol sağlar.

Neden önemli ?

Araştırmalar, şirket vizyonunu anlamlı bulmuş olan çalışanların, % 49 olan ortalamanın aksine, % 68’lik katılımcılık seviyesine sahip olduğunu göstermektedir. Daha katılımcı çalışanlar genellikle daha üretken ve daha etkili kurumsal elçilerdir.

8

Vizyon örnekler

Vizyonumuz dünyanın en müşteri odaklı şirketi olmak; İnsanların çevrimiçi satın almak isteyebilecekleri bir şey bulup keşfedebilecekleri bir yer inşa etmek
İnsanları mutlu etmek
İnsanlara paylaşma, dünyayı daha açık ve bağlı hale getirme gücü vermek
Dünyanın bilgilerini düzenlemek ve evrensel olarak erişilebilir ve yararlı hale getirmek
Vizyonumuz birçok insan için daha iyi bir günlük yaşam yaratmaktır.
Dünyanın dört bir yanındaki insanların tam potansiyelini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak.
Dünyadaki her atlete * ilham ve yenilik getirin. * Eğer bir vücudun varsa, sen bir atletsin

9

Vizyon örnekler

2015

Tesla’yı on yıl önce oluşturduğumuz hedefimiz bugünkü ile aynıydı: zorlu kitle pazarı elektrikli otomobillerini mümkün olan en kısa sürede pazara sunarak sürdürülebilir taşımacılığın gelişimini hızlandırmak.

2018

Dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandırmak.

 

10

Misyon  Ne iş yapıyoruz , neden ve nasıl ? (her gün)

 

Misyon bir organizasyonu  basit ve özlü terimlerle, varoluş amacını  açıklamak için kullandığı ifadedir.

Bu ifade organizasyonun ne tür bir ürün veya hizmet sağladığını, paydaşlarını ,faaliyet gösterdiği pazar (ları) ve coğrafya (ları) tanımlar.

Neden önemli  ?

Bu ifadeler, çalışanların görevlerine odaklanmalarını sağlamanın yanı sıra organizasyonun hedeflerinin giderek daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik yenilikçi yollara gitmeleri için onları cesaretlendirmeye yardımcı olarak ikili bir amaca hizmet eder.

11

Misyon örnekler

Vizyonumuz birçok insan için daha iyi bir günlük yaşam yaratmaktır. İş fikrimiz bu vizyonu, çok sayıda insanın mümkün olduğu kadar düşük maliyetle iyi tasarlanmış, fonksiyonel ev mobilyası ürünleri sunarak destekleyebilmesini sağlıyor.

İnsanları her zaman, her yerde ve herhangi bir cihazda harika yazılımlarla güçlendirmek.

Misyonumuz, Target’i tüm ticari kanallarda tercih ettiğiniz alışveriş noktası yapmak, ödenen paraya değer, yenilikçi, sıra dışı misafir deneyimi yaşatmak ve beklentilerinize sürekli cevap verebilmektir.

Dünya tüketicilerinin hayatlarını iyileştiren üstün kaliteli, katma değerli, markalı ürünler ve hizmetler sunmak.

12

Vizyon:

Büyüyen dünyamızı beslemek (bakmak, geliştirmek) için geniş bir yelpazede çözümler üretmek

Misyon:

Tarımda dönüşümsel çözümler üreten ve en iyi müşteri deneyimini sunan,  tercih edilmiş iş ortağı olmak

Değerler:

Dürüstlük, şeffaflık, saygı, iletişim, sorumluluk alma / sahiplenme, fayda yaratma, özenilecek bir çalışma ortamı yaratma ve iş yaptığımız her ülkede iyi birer kurumsal vatandaş olma

13

Vizyon, Misyon örnekler

Vizyon:

Yenilikçi ürünlerimizle, zamanımızın bazı önemli sorunlarına çözüm bulmaya katkıda bulunmak.

Misyon:

Daha iyi bir hayat için bilim

Değerler:

Liderlik, dürüstlük, esneklik ve verimlilik

Amaç (Ülkü):

Amacımız müşterilerimiz, hissedarlarımız ve çalışanlarımız için değer yaratmak ve aynı zamanda şirketin kazanç gücünü kuvvetlendirmektir.

14

örnekler

Vizyon:

Koç Topluluğu, çalışanlarıyla birlikte sürekli gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunarak müşterilerini memnun etmeyi amaçlar. İşte bu nedenle   ülkesi, müşterileri, ortakları, bayileri ve yan sanayi için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler.​

Değerler:

MÜŞTERİLERİMİZ VELİNİMETİMİZDİR

DAİMA “EN İYİ” OLMAK,VAZGEÇİLMEZ HEDEFİMİZDİR

EN ÖNEMLİ SERMAYEMİZ,İNSAN KAYNAĞIMIZDIR

AMACIMIZ,SÜREKLİ GELİŞMEK İÇİN KAYNAK YARATMAKTIR

ÜSTÜN İŞ AHLAKI VE DÜRÜST ÇALIŞMA İLKELERİNE UYMAK DÜSTURUMUZDUR

GÜCÜMÜZÜ ALDIĞIMIZ TÜRK EKONOMİSİNE GÜÇ KATMAYI HEDEF ALIRIZ

15

Değerler

Organizasyonumuzun kimliği, kişiliği

Bir organizasyonun kuruma özel davranış şekillerini, paydaşları ile olan ilişkisini yönlendiren işletme felsefeleri veya ilkelerdir.

Değerler, seçimlerinize ve eylemlerinize rehberlik eden bir inançtır; neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu aktaran  ilkelerdir.

Neden önemli ?

Organizasyon değerleri çalışanlarınızdan yada işe alacaklarınızdan beklediğininiz tutum ve davranışları belirler, hizalar. Organizasyonel kültürü şekillendiren bir taahhüttür.

16

Değerler, Amaçlar – örnekler

Dürüstlük /doğruluk

Liderlik

Sahiplik

Şeffaflık

Başarma arzusu

Kazanma tutkusu

Güven

Hesap verebilirlik

Tutku

Alçakgönüllülük

Sadelik

Başarıya odaklanma

İnsanlara inanç

Takım ruhu

Açık ve açık fikirlilik

Girişimci ruh

Sürekli iyileştirme

Maliyet bilinci

Sorumluluk

Çeşitlilik

Yenilikçi

Çeviklik

Öğrenme arzusu

Sadakat

Performans

17

Amaçlar (Ülküler)

Vizyona giden yolculukta kilometre taşları

Organizasyon tarafından kurumsal vizyon ve misyona ulaşmak için elde etmeyi taahhüt ettiği belirli, ölçülebilir sonuçlar olarak belirlenen hedeflerdir.

Amaçlar, organizasyonların geleceğe yönelik  gerçekleştirmeye ve başarmaya çalıştıkları istenen durum veya tercih edilen planlamanın sonuçlardır.

Neden önemli ?

Paydaşlar ile organizasyonun çaba ve faaliyetlerini hizalar, performans standartlarını belirler, organizasyon yapısını şekillendirir,

18

Amaçlara örnekler

Pazar Konumu

Genişleme / Yayılma

Kamu sorumluluğu

Karlılık

Hisse(dar) değerini arttırmak

Yenilikçilik, inovasyon

Fiziksel ve finansal kaynaklar

Verimlilik

Maliyet liderliği

Sürdürülebilirlik

Müşteri deneyimi / memnuniyeti

AR-GE

Ürün, sistem, süreç geliştirme

Çeşitlilik

Öğrenen ve çevik organizasyon

19

Şirket Stratejisi nasıl oluşturulur ?

3 ana strateji

 • Büyü
 • Koru
 • Kemerleri sık / Küçül

20

Şirket stratejisi – Pazar Bilgisi

 

Pazar Çekiciliği

 • Pazar Büyüklüğü / büyüme hızı
 • Talep döngüsü / mevsimselliği
 • Rekabet yoğunluğu
 • Teknoloji değişim hızı
 • Ölçek ekonomisi
 • Sermaye ihtiyacı
 • Yasal düzenlemeler

Pazar Konumu

 • Mali güç
 • Pazar payı
 • Ürün kalitesi
 • Fiyat rekabet gücü
 • Pazarlama becerisi
 • Üretim gücü / kapasite kullanımı / teknoloji
 • Dağıtım gücü
 • Satış etkinliği

21

Şirket Stratejisi nasıl oluşturulur ?

22

Şirket Stratejisi nasıl oluşturulur ?

 

İç Büyüme

Ürün Odaklı-Pazar Odaklı

 • Pazara Yayılma
 • Ürün Geliştirme
 • Pazar Genişletme
 • İş Geliştirme

Dış Büyüme

Stratejik Yaklaşım-İş Şekli

 • Farklı İş Kolundan Satınalma
 • Dikey Bütünleşme
 • Aynı İş Kolundan Satınalma
 • Yatay Bütünleşme

23

Rekabet Stratejisi nasıl oluşturulur ?

SWOT Analizi

Güçlü Yönler

Fırsatlar

Anahtar Kaldıraçlar

Zayıf Yönler

Tehditler

İş Uygulamaları

Sürdürülebilir Rekabet Avantajları

24

Rekabet Stratejisi –  SWOT

örnek çalışma Shell

GY-

 • Dünyanın en büyük petro kimya şirketi (Fortune 500-2014)
 • Güçlü mali dönüşüm
 • Teknoloji öncülüğü / inovasyon
 • 90 ülke 100.000 çalışan

ANAHTAR KALDIRAÇLAR

 • Güçlü marka değeri
 • Yeni projeler için fon
 • Petro kimya know-how
 • Proje gerçekleştirebilme

F

 • Satınalma fırsatları
 • Petrole artan talep
 • Yeni petrol ve doğalgaz rezervleri
 • Alternatif enerji kaynakları

ZY

 • Kötü halkla ilişkiler (2004 ve 2008 vakaları)
 • İnsan hakları (Nijerya) ve çevre sorunlarından (Alaska) kaynaklanan kötü imaj

İŞ UYGULAMALARI

 • Güçlü bir imaj kampanyası
 • Alternatif enerjilere rekabetten daha çok yoğunlaşma
 • Maliyet düşürme projeleri

T

 • Azalan petrol rezervleri ve artan fiyatlar
 • Yoğun rekabet
 • Düşen kar marjları
 • Ağırlaşan yasal düzenlemeler
 • Çevre koruma baskıları

SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI

Finansal yapı  ve teknoloji gücü ile rekabete karşı yeni projeler geliştirebilme

25

Rekabet Stratejisi

Rekabetçi Avantaj

Rekabetçi Amaçlar

26

Şirket Stratejisi nasıl oluşturulur ?

Column 0 Strateji Taktik
Tanım Daha geniş, çeşitli taktikler içeren genel plan. Daha büyük bir stratejinin parçası olarak gerçekleştirilebilecek planlar, görevler veya prosedürler

27

Şirket Hedefleri

 • Şirket stratejisinin gerçekleşmesi
 • İş planın oluşturulması
 • (S) belirli
 • (M) ölçülebilir
 • (A) ulaşılır
 • (R) alakalı
 • (T) zamanlı
 • 3-5 (en fazla)

Yeşilova Tarımsal büyüme stratejisi hedefleri;

Pambık pazar payını 2019 sonuna kadar 35 den 39 ye  çıkarmak, yıl sonunda % 5 karlılık hedefine ulaşmak, stok seviyesini ilk çeyrekte % 10’a düşürmek ve tahsilat başarı oranını  Haziran 2019 da % 95 e çıkarmak.

28

29

30

Proses – Prosedür

31

İçsel – Dışsal

32

META-PROGRAMLAR

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42