Performans Yönetim Sistemi Eğitim Tanıtımı

//Performans Yönetim Sistemi Eğitim Tanıtımı
Performans Yönetim Sistemi Eğitim Tanıtımı2021-12-07T09:43:31+03:00

Project Description

PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ- 2 Gün

Amaç

Artan rekabet ve etkin çalışma zorunluluğu çalışan her bireyin kuruma ve hedeflerine katkısını sorgular hale getirdi. En rutin işten en komplike işe kadar sonuçların genel kurum hedeflerine katkısının tartışıldığı günümüzde çalışanları motive eden, aynı hedefe kilitleyen ve başarıyı ödüllendiren ve herşeyden önemlisi bunu adil bir şekilde yapan bir performans değerlendirme sistemi her zamankinden daha zorunlu hale geldi.

Üstelik büyük şirketlerin yanısıra kaynakların daha kısıtlı olduğu küçük organizasyonlar için daha da hayati bir rol oynamaya başladı.

Bu eğitimin amacı katılımcılara kurumlarında kendi kültürünü içine alan aynı zamanda da çalışanların performansını adil ve ölçülebilir kriterlerle değerlendiren, onları motive edecek bir sistemin nasıl kurulacağını ve yönetileceğini göstermektedir.

Öğrenim Çıktıları

 

 • Performans yönetimini ve kurum hedeflerine katkısını anlamak
 • Kurum hedefleri ve stratejisinin departman ve bireysel hedeflere indirgenmesini anlamak
 • Doğru inşa edilmiş PDS’nin kurumun gelişimine ve iş sonuçlarına katkısını analiz edebilmek
 • Adil inşa edilmiş PDS’nin çalışan motivasyonuna etkisini anlamak
 • PDS’nin diğer İK fonksiyonlarıyla uyumlu çalışmasını gerçekleştirmek

Geliştirilecek Yetkinlikler

 

 • Hedef belirleme
 • Analitik bakış
 • Vizyoner bakış (kurum hedefleri için)
 • Bütünsel bakış açısı

Metodoloji

 

Eğitmen katılımcıların istenilen öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri için çeşitli eğitim metodları kullanacaktır.

Görsellerden yararlanılarak konuların aktarılacaktır. Eğitmenin vereceği vakalar üzerinden grup çalışmaları yapılacaktır. Yoğun olarak uygulanan Performans Değerlendirme Sistemleri incelenecektir.

Ayrıca katılımcıların eğitime kendi kurumlarından getirecekleri örnekler ve tecrübeler katılımcıların tartışmasına açılarak öğrenme tecrübelerinin artması sağlanacaktır.

NOT: Her eğitim için kurumunuzun ihtiyaçlarına göre içerikler yeniden tasarlanacaktır.

İçerik

 • Performans ve performansın değerlendirilmesi
 • Performans değerlendirmenin amaçları
 • Performans değerlendirme araçları
 • Performans değerlendirme metodları
 • BSC ölçüm sisteminin tanıtılması
 • Performans ve yeterlilik ilişkisi
 • Kurumsal hedefler ile bireysel hedefler arasındaki ilişki
 • Şirket stratejisinin anlaşılması
 • Şirket hedeflerinin departman/bölüm hedeflerine dönüştürülmesi
 • Şirket hedeflerinin anlaşılması
 • Şirket hedeflerinin bireysel hedeflere indirgenmesi
 • Ara dönem ölçümlenmesi & hedef revizyonu
 • Ara dönem değerlendirmeleri
 • Yıl sonu değerlendirmesi & geri bildirim görüşmeleri
 • PDS’nin iş sonuçlarına etkisi
 • PDS’nin kurum karlılığına etkisi
 • PDS’nin çıktılarının çalışan motivasyonuna ve devamlılığa etkisi
 • PDS çıktılarına göre eğitim programlarının dizayn edilmesi
 • Performans-prim sistema ilişkisi

Derin Akademi Direktörü Hakan Selahi

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Kurum Adı

  Telefon