Kurum Kültürü Oluşturma – 2 Gün

//Kurum Kültürü Oluşturma – 2 Gün
Kurum Kültürü Oluşturma – 2 Gün2022-02-12T15:28:57+03:00

Project Description

Kurum kültürü şirketin iç ve dış zorluklarla karşı karşıya kalması ve bunlarla nasıl
başa çıkacağını öğrenmesiyle şekillenir. Başarılı bir kurum kültürü yaratmak üzerinde
çalışabileceğiniz ve ölçebileceğiniz net hedeflere sahip bir plan geliştirmeyi ve
uygulamayı gerektirir.

İçerik:

Eğitim Konuları
1. Takdir
Tüm ekip üyelerinin katkılarını takdir etmek, kurum kültürü üzerinde geniş kapsamlı,
olumlu bir etkiye sahip. Ekipteki herkes başkalarının başarılarını fark ettiğinde,
çalışanlar nasıl bir bütünün parçası olduklarını görmeye başlar
2. Geri Bildirim
Geri bildirime değer veren ve çalışanlarına söz hakkı tanıyan bir kurum kültürü
oluşturmak çok önemli. Çünkü bunu yapmamak gelir kaybına ve çalışanların
motivasyonunun düşmesine neden olabilir.
3. Şirket Değerleri
Şirket değerleri kurum kültürünün temelidir. Bir misyon beyanı hazırlamak iyi bir
başlangıç olsa da şirket değerlerine göre yaşamak onları işinizin her yönüne dahil
etmek anlamına gelir. Bu değerlere; destek koşulları, insan kaynakları politikaları,
sosyal yardım programları ve hatta gönüllülük gibi ofis dışı girişimler de dahildir.
Böylece çalışanlarınız, ortaklarınız ve müşterileriniz şirket değerlerinin sürekli
uygulandığını anlayacak ve takdir edecektir.
(Burada özellikle ilgili kurumun değerleri üzerinden kültür oluşturma üzerinde
durulacaktır.)
4. Çalışanlar Arasında Bağlantı Kurma
Başarılı bir iş yeri kültürü oluşturmak çalışanlar arasında güçlü bağlantılar kurmayı
gerektirir. Ancak günümüzde uzaktan çalışmadaki artış bu bağları oluşturmayı
zorlaştırabilir. Uzaktan çalışırken bile iş birliğini teşvik etmek ve ekip oluşturma
etkinliklerine dahil olmak çalışanlarınızı bir araya getirmenin ve iletişimi geliştirmenin
iki etkili yoludur.
5. Öğrenmeye ve Gelişmeye Odaklanma
Öğrenme kültürü işte önemli bir etkiye sahip. Başarılı kurum kültürleri sürekli öğrenen
çalışanlar ve personel gelişimine yatırım yapan şirketler tarafından oluşturulur.
6. Çalışan Deneyimini Kişiselleştirme
Her ekip üyesinin kendi kültürünüzle özdeşleşmesine yardımcı olacak yöntemlere
odaklanmamız gerekir. Memnuniyet anketleri ve çalışan-yol haritalaması gibi araçlar,
çalışanlarınızın neye değer verdiğini ve ideal kurumsal kültürlerinin neye benzediğini
keşfetmenin en iyi yollarından

Derin Akademi Kurucusu Hakan Selahi

    Adınız (gerekli)

    Epostanız (gerekli)

    Kurum Adı

    Telefon