İletişim Ustalığı

//İletişim Ustalığı
İletişim Ustalığı2021-12-07T09:39:01+03:00

Project Description

İletişim Ustalığı – 2 Gün

Amaç

İletişim marifeti arttıkça insanın hayattaki hakimiyeti artar. İletişimde ustalaşmak aslında yaşamda ustalaşmak demektir.

Bu programda katılımcıların gerek iş hayatlarında gerekse de özel hayatlarında doğru olmayan iletişim nedeniyle yaşadıkları problemlere doğru çözümleri bulmaları amaçlanmaktadır.

Diğer taraftan da katılımcıların gerek kendilerini gerekse de karşındakini tanıyabilerek iletişimlerini yönlendirebilme becerisi edinmelerini hedeflemektedir.

Öğrenim Çıktıları

 • İletişimin insan hayatına ve yaşam kalitesine olan etkisini anlama,
 • Dinlemenin önemini fark etme,
 • Karşı tarafın anlama stiline göre iletişimine yön verebilme,
 • Hedefine yönelik iletişim kurma becerisini geliştirme,
 • Karşı tarafın algılama stiline göre iletişim stratejisi oluşturabilme,
 • İletişim becerisinden yararlanarak başkalarını ikna edebilme.

 

Geliştirilecek Yetkinlikler

 • İletişimi yönetebilme (algılama/aktarma)
 • İkna becerisi
 • Duygusal zeka
 • Kişisel farkındalık

Metodoloji

 

Eğitmen katılımcıların istenilen öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri için çeşitli program metodları kullanacaktır.

Görsellerden yararlanılarak konular aktarılacaktır. Ayrıca grup tartışması, grup çalışmaları ve sıkça role play uygulamaları başlıca aktarımlardan olacaktır. Bunların yanı sıra katılımcıların programa getireceği tecrübeler ve yaşanmış örnekler katılımcıların tartışmasına açılarak öğrenme tecrübelerinin artması sağlanacaktır.

NOT: Her eğitim için kurumunuzun ihtiyaçlarına göre içerikler yeniden tasarlanacaktır.

İçerik

 • İletişim nedir, ne değildir?
 • İnsan Tanıma Sanatı – 1 (Algılama ve Aktarma Farklılıklarımız)
 • İnsan Tanıma Sanatı – 2 (Huy, Karakter, Kişilik Özellikleri)
 • Genel Iletişim Stratejileri
 • Ikna Stratejileri
 • Yönetimsel boyutta iletişim stratejileri

Derin Akademi Direktörü Hakan Selahi

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Kurum Adı

  Telefon