Etkili Sunum Teknikleri

//Etkili Sunum Teknikleri
Etkili Sunum Teknikleri2022-03-01T14:35:15+03:00

Project Description

 

Hedef
Katılımcılar, görüştükleri kişi / kişiler üzerinde etki yaratabilmek için hedefe yönelik içerik oluşturma ile ilgili teknikleri öğrenecek,
Sunu içeriğinin mantıklı, tutarlı ve rahat takip edilebilir bir yapı ile hazırlanması için yöntemleri öğrenecek,
Etki yaratmak ve ikna etmek için, görüşmenin ana mesajlarını karşı tarafın değerlerine yönelik ifade edebilmenin önemini kavrayacak,
Sunum sırasında kullanılacak yardımcı malzemeleri doğru seçip, sunum sırasında mesajı destekler biçimde doğru kullanmanın önemini kavrayacak,
Dinleyici üzerinde etki yaratan sunumlar yapabilmek için beden dilinin doğru kullanmanın önemini kavrayacak,
Dinleyici üzerinde etki yaratan sunumlar yapabilmek için ses ve konuşmanın önemini kavrayacak,
Seminer sırasında yapılan birçok uygulama ile beden dilinin doğru kullanımına yönelik önerileri içselleştirebilecek ve seminer sonrasında bu alanda atması gereken adımlar konusunda bireysel bir yol haritasına sahip olacak,
İkna sürecinde kritik öneme sahip soru sorulmasını teşvik edebilmek için uygun yöntemler konusunda farkındalık kazanacaktır.

Başlıklar

Uygulama: Kendimizi Tanıtalım
Mevcut durum tespitine yönelik 3 dakikalık “kendimizi tanıtalım” sunuşları
Sunumun “Nasıl” Boyutu: Sunumun Gerçekleştirilmesi
Dinleyen üzerinde etki bırakan bir konuşmacı olmak ve sunum mesajının / mesajlarının ikna edici olması için;
Sunum alanının doğru kullanılması / Ayakta ve oturarak gerçekleştirilen sunumlarda özgüvenli duruş
Jestler ve mimiklerin etkili olarak kullanılması

Uygulama: Anlatalım Anlasınlar
Göz temasının dinleyici üzerinde bıraktığı etki ve doğru göz teması için öneriler ( Göz teması nasıl verilir? Neden Önemlidir?)

Uygulama: Destekli Göz Teması Uygulaması
Sesin doğru kullanılması
Doğru nefes alma ve nefesin doğru kullanılması
Vurgulama ve tonlama
Anlamsız ses ve anlamsız sözcüklerle konuşmanın olumsuz etkisi
Mizah becerisinin dinleyici üzerindeki olumlu etkisi, tehlikeli mizah öğeleri
Giyim, Görünüş
Sunum sırasında konuşmacının enerji ve coşku transferinin ikna sürecine etkisi

Uygulama: Bütün becerilerin Kullanılmasına Yönelik Sunum 1 Dakika
Sunumun “Ne” Boyutu: Sunumun Hazırlanması
Sunumun aktarılacağı hedef grup kim / kimler ( Dinleyicim kim? Kimi ikna etmek istiyorum?)
İçeriğin sunuş hedefi ve dinleyicinin değerlerine göre yapılandırılması
Ana ve alt mesajların hazırlanması

Uygulama: 1K + 5 N Tekniğini Uygulama
Yardımcı malzemelerin hazırlanması için dikkat edilmesi gereken unsurlar
Akılda kalıcı ve ikna edici sunuşlar için önemli ipuçları
Dinleyicinin / Dinleyicilerin Dikkatlerini Yakalama ve Canlı Tutma Teknikleri
İlk izlenim kalıcıdır
Sunuş için etkili başlangıç seçenekleri
Karşı tarafı iletişime dahil etmek ve ilgiyi yüksek tutmak için öneriler

Yardımcı Malzemelerin Kullanılması
Yardımcı malzemelerin (slayt, doküman, evrak, ses ve görüntülü malzeme) kullanımında temel kurallar

Sunum sırasında ya da sonunda dinleyiciden gelen sorulara etkili ve güvenli cevap verebilmek
Zor Sorular Karşısında Yapılması Önerilenler
Zor Sorular Karşısında Yapılması Önerilmeyenler
Uygulama: Zor durumda bırakan soruları cevaplama, zor anları yönetme

Sunum İçin İdeal Kapanış Önerileri
Son Etkiden Faydalanmak

Derin Akademi Kurucusu Hakan Selahi

    Adınız (gerekli)

    Epostanız (gerekli)

    Kurum Adı

    Telefon