Değişim Yönetimi Eğitim Tanıtımı -1 Gün

//Değişim Yönetimi Eğitim Tanıtımı -1 Gün
Değişim Yönetimi Eğitim Tanıtımı -1 Gün2022-02-12T15:58:50+03:00

Project Description

Nedir

Değişim yönetimi, işletmelerin eskiden beri yaptıkları herhangi bir süreç ya da işin yeni metotlarla yapılmasına değişim yönetimi denilmektedir. Değişim yönetimi, bir şirketin hem iç hem de dış süreçlerinde değişimi tanımladığı ve uyguladığı yöntemler ve tarzlar olarak tanımlanmaktadır.

İçerik:

 • Değişim Sürecinin Aşamaları
 • Niçin Değişim?
 • Değişimin Kaçınılmazlığı
 • Paradigma Boyutunda Değişim
 • Değişim İhtiyacının Saptanması
 • Değişimin Planlanması ve Yönetilmesi
 • Kişisel Farklılıklar Ortak doğrular
 • Kültürel Prensipler ve Değişim
 • Değişimde Referanslar;  Kurumsal Değerler , Vizyon
 • Davranışsal Değişimde Duyguların Yönetimi
 • Değişim Sürecinde Yöneticilerin Rol Model Olma Sorumluluğu
 • Önce Kim Değişecek?
 • Değişim Süreçlerinde Dirençlerin , Zorlukların Yönetilmesi
 • Sürekli Değişecek ve Asla Değişmeyeceklerin Netleştirilmesi
 • Güven ve İşbirliğinin Kurumsal Değişim Yönetiminde Önemi

Öğrenim Çıktıları

Değişim Yönetimi Eğitimi, değişimi yönetme sorumluluğu olan lider yöneticilere, kurum kültürünün farkında olarak, değişim sürecini etkin şekilde yönetebilmeleri için gereken bilgi ve becerilerin aktarılmasını hedeflemektedir. Eğitimde, bilgi ve becerilerin bireysel değişimden başlayarak uygulama motivasyonunu artırmak amaçlanmaktadır.

Geliştirilecek Yetkinlikler

 • Değişim
 • Etkin iletişim
 • Belirsizlikle başa çıkabilme

Metodoloji

Eğitmen katılımcıların istenilen öğrenim çıktılarına ulaşabilmeleri için çeşitli eğitim metodları kullanacaktır.

Görsellerden ve gerçek vakalardan yararlanılarak konular aktarılacaktır.

Ayrıca katılımcıların eğitime kendi kurumlarından getirecekleri örnekler ve tecrübeleri katılımcıların tartışmasına açılarak öğrenme tecrübelerinin artması sağlanacaktır.

Derin Akademi Kurucusu Hakan Selahi

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Kurum Adı

  Telefon