Dijital Dönüşüm Nedir?

Ağustos 26, 2022

Dijital Dönüşüm Nedir?

Değişen iş ve pazar gereksinimlerini karşılamak için yeni iş süreçleri, kültür ve müşteri deneyimleri oluşturmak veya mevcut olanları değiştirmek için dijital teknolojileri kullanma sürecidir.
Yani kullanılan kuralların iyileştirilerek sayısallaştırılması, en az insan etkisine gerek duyulması, hataların azaltılması, performans ile tasarruf artışı ve dolaysıyla maddi kazanım sağlanması, etkin planlama ve geleceğe güvenle bakmak için yöntemler bütünüdür.